Responsables de les pràctiques externes curriculars

Responsable de les pràctiques extracurriculars

 


Responsable institucional - coordinadora general de les pràctiques externes del centre.

Dra. Berta Ferrer Rosell,   vicedagana de Relacions Institucionals i Ocupabilitat

berta.ferrer@aegern.udl.cat

973 70 3217