Responsables de les pràctiques externes curriculars

Responsable de les pràctiques extracurriculars

 


Responsable institucional - coordinadora general de les pràctiques externes del centre.

Dra. Núria Caps Mirabet, vicedagana de Relacions Institucionals i Ocupabilitat

ncamps@dpub.udl.cat 

973 70 3284