Coordinador/a

Manel Plana FarranProfessor responsable de mobilitat Manel Plana Farran
mplana@aegern.udl.cat
Despatx 2.43 - Tel. 973 703246

Horari d'oficina i d'atenció
Dilluns: de les 17.30 a les 19.00 hores
Dimecres: de les 16.00 a les 19.00 hores
Dijous: de les 16.00 a les 17.00 hores